Uutiset


Henrik Björnbergistä uusi hallituksen puheenjohtaja

19.1.2023

Henkilökohtaisista syistä johtuen Charlotta Björnberg-Paul on päättänyt astua sivuun Saxon hallituksen puheenjohtajan paikalta. Vuodesta 2019 Saxon hallituksen varapuheenjohtajana toiminut Henrik Björnberg valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. Uudeksi varapuheenjohtajaksi hallitus nimitti Max Alfthanin. Muutokset astuvat voimaan välittömästi. Saxo on Charlotan puheenjohtajakaudella kasvanut noin 30 %, kehittynyt hiilineutraaliksi konserniksi ja värvännyt ensimmäiset kokonaan ulkopuoliset hallitusammattilaiset hallitukseensa. Hallitus kiittää Charlottaa Saxon hyväksi tehdystä työstä ja johtajuudesta.

Uusi vastuullisuusesitteemme

12.1.2021

Vastuullisuusesitteemme on valmistunut. Esitteessämme kerromme, mitä me olemme tehneet saavuttaaksemme hiilineutraaliuden ja haluamme kannustaa kaikkia muitakin vastaaviin ponnisteluihin. Tehdään yhdessä maapallostamme hyvä paikka elää myös tuleville sukupolville.

Max Alfthan ja Ari Virtanen Saxon hallitukseen

6.10.2020

SAXO Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 6. lokakuuta 2020. Hallitukseen päätettiin nimetä kaksi uutta jäsentä. Yhtiökokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi Max Alfthanin ja Ari Virtasen. Hallituksen kaikki entiset jäsenet Charlotta Björnberg-Paul (puheenjohtaja), Fredrik Björnberg, Henrik Björnberg (varapuheenjohtaja), Jonathan Björnberg, Maria Björnberg, Amanda Rejström ja Heikki Räty jatkavat.

”Arvostamme suuresti, että saamme lisää laaja-alaista liiketoimintaosaamista, kokemusta ja dynaamisuutta hallitukseemme. Uskon, että näin pystymme myös paremmin kohtaamaan COVID-19:n tuomat haasteet sekä vahvistamaan Saxon varautumista seuraaviin markkinoita mullistaviin muutoksiin. Tavoitteemme kehittää hallitustyöskentelyä konkretisoituu myös näillä nimityksillä. Minulle on suuri ilo toivottaa Max Alfthan ja Ari Virtanen lämpimästi tervetulleiksi mukaan Saxon kasvutarinan kehittämiseen”, kommentoi Charlotta Björnberg-Paul, hallituksen puheenjohtaja. 

Saxo kohti hiilineutraaliutta

27.8.2020

Saxo-konsernin CO2-päästöt vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat noin 1600 tonnia. Päästöiksi on laskettu oman tuotannon energiankäytön, työmatkojen, henkilöstön kodin ja työpaikan välisten matkojen, toimipisteiden jätteiden sekä omalla vastuulla olevien rahtien aiheuttamat päästöt.

Lähes 1400 tonnia kokonaisluvusta tulee Eestin Plastonen energiankäytöstä. Olemme siirtymässä siellä vuoden 2021 alusta uusiutuvista energialähteistä tuotettuun sähköön, jolloin vuositasolla konsernimme CO2-päästöt jäävät alle 500 tonnin. Suomessa siirryimme fossiilivapaasti tuotettuun sähköön jo tämän vuoden alusta.

Omistamiemme metsien hiilinieluksi on arvioitu 700 tonnia CO2ekv vuodessa, kun kasvatamme niitä jatkuvan kasvatuksen periaatteella verrattuna perinteiseen avohakkuumenetelmään. Tavoitteenamme on ollut olla hiilineutraali vuonna 2025, mutta nyt näyttää siltä, että olemme sitä jo vuonna 2021!

Tytäryhtiö Mekalasi on ostanut Pamtech Finland Oy:n

31.1.2020

Pamtech toimittaa putkipostijärjestelmiä sairaaloihin, apteekkeihin, vähittäiskauppaan sekä teollisuuteen.

Pamtechin huolto- ja asennustoiminnot sopivat hyvin yhteen Mekalasin vastaavien toimintojen kanssa mahdollistaen entistä paremman palvelun nykyisille ja tuleville asiakkaille.

Lisää aiheesta:
https://www.mekalasi.fi/resources/files/Mekalasi_Pamtech%2031.01.2020%20FIN.pdf.

Saxo investoi metsään

27.12.2019

Olemme ostaneet lähes 500 ha metsää Pohjois-Pohjanmaalta. Tämä kuuluu osana vastuullisuusstrategiaamme.

Tarkoituksemme on kasvattaa sitä jatkuvan kasvatuksen periaatteella ja siten sitoa metsään vuosittain merkittävä määrä hiilidioksidia.

Alueella on myös paljon ojitettua suota, jonka aiomme antaa soistua ennalleen, niin että se sitoo myös merkittävästi hiilidioksidia. Metsän hankinta on yksi tekijä, jolla pääsemme tavoitteeseemme olla koko konsernin tasolla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.