Uutiset


Saxo kohti hiilineutraaliutta

27.8.2020

Saxo-konsernin CO2-päästöt vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat noin 1600 tonnia. Päästöiksi on laskettu oman tuotannon energiankäytön, työmatkojen, henkilöstön kodin ja työpaikan välisten matkojen, toimipisteiden jätteiden sekä omalla vastuulla olevien rahtien aiheuttamat päästöt.

Lähes 1400 tonnia kokonaisluvusta tulee Eestin Plastonen energiankäytöstä. Olemme siirtymässä siellä vuoden 2021 alusta uusiutuvista energialähteistä tuotettuun sähköön, jolloin vuositasolla konsernimme CO2-päästöt jäävät alle 500 tonnin. Suomessa siirryimme fossiilivapaasti tuotettuun sähköön jo tämän vuoden alusta.

Omistamiemme metsien hiilinieluksi on arvioitu 700 tonnia CO2ekv vuodessa, kun kasvatamme niitä jatkuvan kasvatuksen periaatteella verrattuna perinteiseen avohakkuumenetelmään. Tavoitteenamme on ollut olla hiilineutraali vuonna 2025, mutta nyt näyttää siltä, että olemme sitä jo vuonna 2021!

Tytäryhtiö Mekalasi on ostanut Pamtech Finland Oy:n

31.1.2020

Pamtech toimittaa putkipostijärjestelmiä sairaaloihin, apteekkeihin, vähittäiskauppaan sekä teollisuuteen.

Pamtechin huolto- ja asennustoiminnot sopivat hyvin yhteen Mekalasin vastaavien toimintojen kanssa mahdollistaen entistä paremman palvelun nykyisille ja tuleville asiakkaille.

Lisää aiheesta:
https://www.mekalasi.fi/resources/files/Mekalasi_Pamtech%2031.01.2020%20FIN.pdf.

Saxo investoi metsään

27.12.2019

Olemme ostaneet lähes 500 ha metsää Pohjois-Pohjanmaalta. Tämä kuuluu osana vastuullisuusstrategiaamme.

Tarkoituksemme on kasvattaa sitä jatkuvan kasvatuksen periaatteella ja siten sitoa metsään vuosittain merkittävä määrä hiilidioksidia.

Alueella on myös paljon ojitettua suota, jonka aiomme antaa soistua ennalleen, niin että se sitoo myös merkittävästi hiilidioksidia. Metsän hankinta on yksi tekijä, jolla pääsemme tavoitteeseemme olla koko konsernin tasolla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.