Vi skapar
morgondagens
företag

Saxo äger och utvecklar aktivt finska tillväxtföretag och bedriver investeringsverksamhet. Saxos fokus ligger i utvecklandet av sina dotterbolags kommersialisering, erbjudandet av gemensamma finansierings- och digitaliseringstjänster samt stöd i uppnåendet av koncernens gemensamma mål i hållbar utveckling.

Saxokoncernens 250 anställda bygger tillsammans verksamheten långsiktigt med respekt för människovärdet och miljön. Tillit och öppenhet centrala värden i Saxo som ger styrka och en stark framtidstro.


Diversifierat kunnande och spetskompetenser

Saxo äger dotterbolagen Plastone Oy med produktion i Finland och i Estland, Mekalasi Oy och Aina PTT Oy. Plastone framställer precisionskomponenter och krävande formgjutning för hälsovården, elektroindustrin och säkerhetsbranschen. Mekalasi erbjuder snabba och flexibla leveranser inom specialsjukvården och bashälsovården. Aina PTT utvecklar och levererar push-to-talk kommunikationsteknologi och program på global bas.


Företagare i mer än två hundra år

Företagartraditionen som fick sin början på slutet av 1700-talet, med fokus på industriellt kunnande, långsiktighet och en stark vilja att betjäna kunden, styr Saxo än idag. Skeppsrederiet och handelshuset grundat för drygt tvåhundra år sedan har följts av bl.a. vattenkraftverk, gruvdrift och pappersbruk. Idag fokuserar vi på hållbar tillväxt inom hälsovård, industri och kommunikationsteknologi. Vår historia sammanfaller med historien om den finländska industrins framväxt.

Cirkulär ekonomi ger mer

I framtiden och miljön har alltid varit viktig för oss. Saxo arbetar för att hela koncernen blir koldioxid neutral senast år 2025. Eftersom vi inte kan eliminera alla utsläpp kommer vi att odla våra skogar enligt principer om hållbar tillväxt och därmed kompensera resterande utsläpp. 

Förnyelse och ansvarsfullt företagande är grundstenen i Saxos långsiktiga affärsplan.