Över 200 år


1700

År 1765 får Björneborg rätt att bedriva utrikeshandel och grunden för utvecklingen av familjen Björnbergs affärsverksamhet läggs.

Carl Björnberg vinner burskap i staden 1781 och tio år senare föds sonen Carl Fredrik som kommer att bli en betydande handelsman.

1800

1809 införlivas Finland med Ryssland och blir ett autonomt storfurstendöme.
Björneborg är en central handelsstad och skeppsrederiets guldålder inträffar mellan 1810-1850.

Carl Fredrik Björnberg har fått rätt att bedriva handel 1817 och gifter sig med Anna Sofia Tamlander från en betydande köpmannasläkt. Paret får 8 barn.

Carl Fredrik äger sex segelskepp, andelar i två sågar och i en så kallad manufaktur – segelfabriken vid Aittaluoto. Han befraktar under sina bästa år en betydande del av hela landets export av trävaror.  Skeppen återvänder från Medelhavet lastade med b.la salt, kolonialvaror och säd.

1850

Vid Carl Fredriks död 1849 tar hans äldsta son Anton över, men endast några år senare brinner en stor del av Björneborg och även familjens ståtliga hus ned.

1858 grundar den tidiga industrialisten Anton tillsammans med svågern K.J. Lönegren Björneborgs Mekaniska Werkstad.

1880

Efter Antons plötsliga död i Wien 1866 tar brodern Claës över rederi och trävaruaffärer.

Den ovanligt språkkunniga Claës har gift sig med Dolores Sanchez y Barceló från Torrevieja, Spanien och paret har slagit sig ned i Björneborg med sina fem barn.

Mot slutet av 1800-talet möter handelshuset stora utmaningar – krig försvårar sjöfarten och flera skepp sjunker.

Efter Claes död år 1888 upphör handelshusets verksamhet och Dolores med barnen Ricardo, Fredrik, Lolita, Claës och Rafael flyttar till den växande staden Helsingfors.

1900

Claës är ingenjör med tysk utbildning och vid unga år erfaren inom trävaruindustrin.

År 1892 köper bröderna Myllykoski träsliperi i Kymmenedalen och börjar utveckla den snabbt växande industrin. Fredrik blir styrelseordförande och Claës leder den växande verksamheten.

Fredrik G med militärutbildning har verkat vid det ryska kejserliga livgardet. Han avgår som överste år 1898, men utnämns senare till en hög statlig tjänst som adjoint hos Finlands ministerstatssekreterare.

Han gifter sig 1907 med Lilly Sanmark och de får fem barn, Mariquita, Marianne, Madeleine, Carl Gustaf och Märta.

Ricardo är utbildad arkitekt. Då efterfrågan på byggsten stiger köper bröderna in sig i kalkbruket Ruskealan Marmori år 1910.

1920

Efter Finlands självständighet 1917 råder brist på cellulosa och familjen Björnberg som förlorat Claës unge son Björn Björnberg i inbördeskriget 1918, slår sig samman med sin agent i St.Petersburg Rudolf Waldén.

Yhtyneet Paperitehtaat grundas år 1920 och Fredrik G tar plats i styrelsen.

1930

Efter Fredrik Gs död 1925 tar sonen Carl Gustaf över i Yhtyneet Paperitehtaat.

För att råda bot på det växande behovet av elektricitet i bolaget koncentrerar sig den unge CG under 1930-talet på vattenkraften och är med om att lägga grunden till Pohjolan Voima.

Carl Gustaf gifter sig år 1934 med Ingrid Aminoff och de får fyra barn, Marina, Fredrik, Carl och Hans.

1940

Under 1930-talet har CG utvecklat och moderniserat Ruskeala kalkbruk som varit en av Europas mest betydande marmorgruvor.

Men fredsslutet 1944 innebär en stor förlust då Ruskeala i sin helhet övergår till Sovjetunionen, den återstående verksamheten överförs till Louhi kalkbruk i Kerimäki.

1950

År 1952 har konflikterna mellan ägarna eskalerat och Yhtyneet Paperitehtaat delas i två delar.

Myllykoski Oy blir Carl Gustafs, hans systrars, syskonbarns och kusiners familjebolag med CG som verkställande direktör. Ingrid och hennes bror Hans Aminoff är också aktionärer i bolaget.

1960

År 1968 inleds gruvdrift i Luikonlahti koppargruva i Kaavi kommun. Sonen Fredrik som utbildat sig till geolog etablerar sig i Luikonlahti.

Gruvverksamheten fortsätter till 1983 då kopparfyndigheten är exploaterad. Därefter inleds produktion av talk för pappersindustrin, men malmletningen fortsätter.

CG går i pension år 1978, barnen Fredrik, Carl, Hans och Marina fortsätter verksamheten.

1980

1982 grundas Saxo Oy då Heinon Kiviliike och Lapin Marmori förvärvas och Mekalasi Oy köps.

I samband med att Hans Björnberg blir VD för Partek Oy säljs Ruskealan Marmori Oy och talkverksamheten i Luikonlahti år 1988 till Partek. Loukolampi och Kalkkimaa jordbrukskalk övergår samtidigt till Saxo Oy.

Bolaget fungerar som holdingbolag för CGs barns aktier i Myllykoski Oy.

1990

År 1990 utvidgas stenverksamheten genom köp av aktiemajoritet i Oulaisten Kivi Oy. År 1995 förvärvar Mekalasi avtalsproducenten Plastone Oy.

Följande år säljs Myllykoski Ab:s vattenkraftverk Pato Oy till aktionärerna. Man investerar i utveckling och modernisering av kraftverket.

Saxo säljer sin stenverksamhet år 1997 till Mäntylä Mining Systems Oy.

År 1999 köper Plastone Oy avtalsproducenten Ässätuote Oy i Ylöjärvi.

2000

År 2000 säljs kalkstensverksamheten Saxo Minerals till SMA Mineral Ab.

År 2005 utvidgar Plastone sin verksamhet till Estland och inleder avtalsproduktion för existerande och nya kunder i Saue, nära Tallinn.  Saxo Kinnisvara grundas och bolaget köper tomten och bygger fabriken där Plastone Oü fungerar.

År 2007 lösgör sig Plastone från tillverkning av plastmattor för bl.a våtutrymmen Plast-Turf Oy och säljer bolaget till AT-Plast Oy.

2010

2011 Saxo säljer tillsammans med övriga aktionärer Myllykoski Oyj och Rhein Papier Gmbh till UPM.

Myllykoski Oy är ett internationellt skogsbolag med produktion i USA, Tyskland och Finland.

År 2013 säljer Saxo och de övriga ägarna Pato Oy, vattenkraftverken i Myllykoski och Vuolenkoski till ett konsortium.

2020

2014 i december löser Fredrik med barn och barnbarn in hela aktiestocken i Saxo Oy av syskon och syskonbarn. Vid sitt möte i maj 2015 går styrelsen in för en tillväxtstrategi.

År 2017 köper Mekalasi affärsverksamheten av Pragmatic Oy och Slangar Nordics Oy. Följande år köper Mekalasi 90% av Mediteam Oys aktier.

Dotterbolaget Plastone köper Enstos fabrik i Tallinn och Mekalasi köper aktierna i Risto Vesalainen Oy.

2019 Saxo köper aktiemajoriteten av Aina PTT Oy.

I början av året 2020 köper Mekalasi bolaget Pamtech Finland som verkar inom automation av sjukhuslogistik.