Dotterbolag


PLASTONE

| Part of SAXO

Avtalproducent för formgjutna plastkomponenter inom hälsovården, den elektrotekniska industrin och säkerhetsbranchen.

Plastone framställer krävande plast-komponenter och monterade apparater som färdigt förpackade enligt kundernas specifikationer. Komponenterna används runt om i världen i bland annat solpanel-transformatorer och operationssalsapparatur.

www.plastone.fi

MEKALASI

| Part of SAXO

Utrustning, apparatur och service för hälsovården i Finland och Estland.

Mekalasi distribuerar utrustning och attiraljer såväl för sjukhus, laboratorier som för specialsjukvården. Ytterligare erbjuder Mekalasi sina kunder heltäckande service – installation, drifttagning, underhåll och skolning av apparatur. Kunderna finns både inom den offentliga och den privata hälsovården.

www.mekalasi.fi

Aina PTT

| Part of SAXO

Push-To-Talk-produkter och programvara för professionellt bruk.

Aina PTT utvecklar trådlösa kommunikationsverktyg för kritisk information inom den tillverkande industrin, logistiken, luftfart och säkerhetsbranschen. Produktsortimentet omfattar både trådlösa med Bluetooth fungerande högtalar-mikrofoner tillbehör för mobiltelefoner, samt med LTE-teknik fungerande apparater som ersätter traditionella radiotelefoner. Apparaterna kan användas med Aina PTTs egna och med program levererade av våra samarbetspartners. 

www.ainaptt.com

INVESTERINGSVERKSAMHET

Saxo bedriver aktiv börshandel och investeringsverksamhet. Saxo äger också aktier i olistade bolag, den största investeringen i Paptic Oy som utvecklat ett nytt återvinningsbart material för påsar och leveranskuvert. Våra egna dotterbolag verkar delvis i bolagets fastigheter i Finland och Estland. Våra skogsinvesteringar sköts enligt principen om hållbar skogsvård.