Dotterbolag


PLASTONE

| Part of SAXO

Avtalproducent för formgjutna plastkomponenter inom hälsovården, den elektrotekniska industrin och säkerhetsbranchen.

Plastone framställer krävande plast-komponenter och monterade apparater som färdigt förpackade enligt kundernas specifikationer. Komponenterna används runt om i världen i bland annat solpanel-transformatorer och operationssalsapparatur.

www.plastone.fi

MEKALASI

| Part of SAXO

Utrustning, apparatur och service för hälsovården i Finland och Estland.

Mekalasi distribuerar utrustning och attiraljer såväl för sjukhus, laboratorier som för specialsjukvården. Ytterligare erbjuder Mekalasi sina kunder heltäckande service – installation, drifttagning, underhåll och skolning av apparatur. Kunderna finns både inom den offentliga och den privata hälsovården.

www.mekalasi.fi

AINA WIRELESS

| Part of SAXO

Push-To-Talk-produkter och programvara för professionellt bruk.

AINA utvecklar trådlösa kommunikationsverktyg för kritisk information inom den tillverkande industrin, logistiken, luftfart och säkerhetsbranschen. Produktsortimentet omfattar både trådlösa med Bluetooth fungerande högtalar-mikrofoner tillbehör för mobiltelefoner, samt med LTE-teknik fungerande apparater som ersätter traditionella radiotelefoner. Apparaterna kan användas med AINAs egna och med program levererade av våra samarbetspartners. 

www.aina-wireless.com

INVESTERINGSVERKSAMHET

Saxo bedriver aktiv börshandel och investeringsverksamhet. Saxo äger också aktier i olistade bolag, den största investeringen i Paptic Oy som utvecklat ett nytt återvinningsbart material för påsar och leveranskuvert. Våra egna dotterbolag verkar delvis i bolagets fastigheter i Finland och Estland. Våra skogsinvesteringar sköts enligt principen om hållbar skogsvård.