Huomispäivän
yrittäjyyttä

Saxo omistaa ja kehittää aktiivisesti suomalaisia kasvuyrityksiä sekä harjoittaa sijoitustoimintaa. Saxo keskittyy kehittämään tytäryhtiöidensä kaupallistamista, tarjoaa niille yhtenäisiä rahoitus- ja digitalisaatiopalveluja sekä luo pohjan konsernin kestävälle kehitykselle.

Saxo-konsernin noin 250 työntekijää rakentavat liiketoimintaa pitkäjänteisesti ihmisarvoa ja luontoa kunnioittaen. Luottamus ja avarakatseisuus ovat Saxon perinteisiä voimavaroja, jotka tuovat vahvan uskon tulevaisuuteen. 


Monialaista huippuosaamista

Saxon ytimen muodostavat tytäryhtiöt PlastoneMekalasi ja AINA Wireless. Plastone valmistaa tarkkuusmuoviosia ja valmiita tuotteita vaativiin kohteisiin, kuten terveydenhuoltoon, teollisuuteen ja turvallisuusalalle. Mekalasi tarjoaa tuotteita ja huoltopalveluita erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhoitoon. AINA Wireless kehittää ja toimittaa maailmanlaajuisesti push-to-talk-laitteitaja näiden ohjelmistoja.

Ydinliiketoiminnan lisäksi Saxo investoi laajasti eri alojen yrityksiin niiden eri kehitysvaiheissa.


Yli kaksi vuosisataa asiakaslähtöistä toimintaa

1700-luvun lopulla alkanut kaupallisen ja teollisen yrittämisen perinne, kauaskatseisuus ja halu palvella asiakasta ohjaavat Saxoa tänäkin päivänä. Historiamme on tarina suomalaisesta yrittämisestä kansainvälisestä kaupankäynnistä ja laivanvarustuksesta kaivos- ja metsäteollisuuden kautta terveydenhuoltoon sekä valmistus- ja viestintäteknologiaan.Koko historian ajan kannattavan liiketoiminnan pohjana on ollut asiakaslähtöinen liiketoiminta. Yrityskulttuuri, joka asettaa asiakkaan keskiöön, on aktiivinen, kehittyvä ja iskunkestävä. Saxo kehittää asiakaslähtöistä yrityskulttuuria sekä toteuttaa aktiivisesti arvojaan kaikissa yhtiöissään ja toimintakentässään.

Kestävän kehityksen edelläkävijä

Saxon arvoihin on pitkään kuulunut ympäristön kunnioittaminen. Saxo on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali koko konsernin tasolla viimeistään vuonna 2025. Koska kaikkia päästöjämme emme pysty poistamaan, kasvatamme metsiemme hiilinieluja jatkuvan kasvatuksen menetelmillä kompensoiden jäljelle jäävät päästöt.